Замітки до реконструкції ложок XVII ст.

Під час реконструкції комплекту одягу\ спорядження козака, неабияку роль грають побутові дрібниці. Серед них річчю першої необхідності є ложка.
Найбільше відомостей про дерев'яні ложки сер. XVII ст. ми маємо з матеріалів отриманих з розкопок на місці битви під Берестечком:
«Дерев'яні ложки знайдено на переправі також у великій кількості,хоч стан збереження багатьох екземплярів з огляду на нетривкий матеріал, з якого вони виготовлені, є незадовільним. Усі ложки знай¬дено у шкіряних футлярах; вони різні за розміром, формою оваль¬ного чи округлого черпака та овального, напівкруглого або ромбо¬видного у поперечному розрізі держака. Ложки простої роботи неорнаментовані, а кінець їх держака півкругло формований (рис. 35,2, 3) і лише у окремих екземплярах закінчений зубчиками (рис. 35, 1) або трикутним виступом (рис. 35, 7). Футляри на ложки складаються з довгої зшитої одним швом трубчастої частини, в яку засувався дер¬жак, і верхнього розтруба, уформованою трикутною шкіряною встав¬кою, з двома клапанами зверху, що прикривали черпак і зав'язувались шнурком. Деякі футляри мають петельку ззаду до підвішування ложки на поясі, інші, видно, кріпились до пояса тим же шнурком, яким зав'язувався футляр. Дна футляри не мають, а їх нижній край пере¬важно оздоблений нарізними зубчиками (рис. 35, 4—6). Кількість знахідок на переправі дозволяє ствердити, що кожний козак носив ложку у шкіряному футлярі на поясі, що свідчить про рівень куль¬тури й гігієни у козацькому війську.\......................\|Окрему групу складають художньо оформлені дерев'яні ложки, що також мають округлі або овальні черпаки та довгі рівно зрізані на кін¬цях або закінчені трикутними чи кулястими виступами держаки. Одна ложка цієї групи має округлий черпак, прикрашений врізним орнаментом (есовидні та геометричні фігури і заглиблені трикутни¬ки) . Верхня частина її держака оздоблена вертикальними заглиблен¬нями, рядом горизонтальних нарізів і мотивом ялинки, нижня — двома рядками горизонтальних нарізів та розташованими між ними повздовжніми заглибленнями, що надають держакові у перерізі ви¬гляду шестикутної зірочки (рис. 36, 1). На інших екземплярах оздоб¬них ложок з козацької переправи орнаментовані лише держаки. Орнамент здебільшого розташований у верхній частині держака і складається з горизонтальних, вертикальних і зигзаговидних ліній та вирізьблених трикутників і ромбів (рис. 36,2—6,9). Шкіряні футляри, в яких знайдено оздобні ложки, не відрізняються за типом від футлярів простих ложок (рис. 36,10). Зрозуміло, що описані знахідки з козацької переправи під Берестечком не завозились на Україну з якихось віддалених країн, а є продукцією українських майстрів-умільців середини XVII ст. і свідчать про художній смак як майстра, так і того, хто купував такий витвір народного мистецтва. Очевидно, що й ціна цих ложек була вищою у порівнянні з подіб¬ними простими дерев'яними виробами. Отже, мабуть, такі оздобні ложки не були доступні «козацькій сіромі». На жаль, дерев'яні ложки з-під Берестечка є єдиними на Україні збереженими виробами XVII ст. цього типу і аналогії їм не відомі. До дорогих належать і знайдені на переправі дві металеві ложки та два їх фрагментовані екземпляри. Кінці їх держаків оздоблені двома кульочками кожний, а на поверхні в одному випадку збереглись сліди посріблювання та горизонтальні полоски орнаменту (рис. 36,8), у другому — залишки тонкої срібної бляхи, що вкривала ложку. Біля кінця держака на срібній блясі збереглися заглиблений сітчастий і пунктирний орна¬менти (рис. 36,7). Фрагмент держака срібної ложки з фігурним за¬кінченням, наскрізним отвором біля верхнього кінця держака, оздоб¬леного рельєфним рослинним орнаментом, знайдено у 1979 р. серед інших речей в одній з козацьких сумок. Подібні до наших срібні й посріблювані ложки та столові ножі й двозубі виделки входять у склад панських столових наборів, що зберігаються у ряді музеїв України та Польщі. На питання, чи були вони у нашому випадку трофеями козаків, чи власністю козацької старшини, відповісти важко.» (цит. за Свєшніков І.К. Битва під Берестечком.- Львів, Слово.- 1993.- СС.182 -184.)
Промальовки з тогож джерела:Фото оригіналів:


Далі буде...

Коментарі

Популярні публікації